Fin-Match Corona hulp BMKB-c Corona financiering

Vastgoed financieringen

Banken verstrekken al jaren minder vastgoedleningen om de risico’s te verkleinen. Vanwege
verhoogde kapitaalbuffers voor banken worden met name leningen voor
commercieel vastgoed (vastgoed bestemd voor de verhuur) minder verstrekt. Daarbij maken
financiers onderscheid tussen verhuurd vastgoed met een woonbestemming en vastgoed
verhuurd aan bedrijven. Gelukkig zijn er inmiddels ook nieuwe financiers in deze markt
gestapt. Deze financiers zijn vaak gespecialiseerd in het verstrekken van vastgoedleningen
en hebben minder last van de strenge kapitaaleisen die aan banken zijn opgelegd. Welke
mogelijkheden zijn er om mijn (commercieel) vastgoed te financieren?
Het is belangrijk om te weten hoe vastgoedfinanciers tegen jouw investering aankijken. Bij
vastgoed financieringen zijn een aantal specifieke elementen van groot belang. Hieronder
benoemen we er een drietal.

Loan to value
Ten eerste de zogenaamde Loan to Value (LTV). De LTV is het percentage van de hoogte van
de lening ten opzichte van de waarde van het object. Hoe hoger de LTV, hoe hoger het risico
is voor de financier, wat zich zal vertalen in een hogere rente. Doorgaans wordt tot
maximaal 70-80% LTV gefinancierd. Maar er zijn ook partijen die 100% financiering
verschaffen.

Courantheid van het object
De courantheid van een object is zeer belangrijk voor de financier. Betreft het een nieuw of
bestaand object en hoe is de waardeontwikkeling in het verleden geweest bij een bestaand
object? Daarnaast wordt er uiteraard kritisch gekeken naar de ligging van een object en wat
de alternatieve aanwendbaarheid zou kunnen zijn. Met de alternatieve aanwendbaarheid
wordt bedoeld of een pand makkelijk te transformeren is zodat het een ander doel kan
dienen.

Huurders
Bij commercieel vastgoed bestemd voor de verhuur is het belangrijk of er al huurders zijn
gevonden en wie de huurders zijn. Bij het wegvallen van de huurinkomsten komt de betaling
van rente en aflossing namelijk mogelijk direct in gevaar. Ook het inzicht in de
huurcontracten is belangrijk voor financiers. Het geeft vertrouwen indien er langdurige
huurcontracten zijn gesloten.

Vastgoed financieren bij Fin-Match
Wij vinden het mooi om te zien dat er steeds meer partijen op de markt van
vastgoedfinancieringen actief zijn geworden. Dit zijn partijen die lenen vanaf hun eigen
balans, maar ook partijen die investeerders op zoek naar rendement koppelen aan bedrijven
die op zoek zijn naar een vastgoedfinanciering. Fin-Match kent deze partijen goed en kan
voor jou de best passende vastgoedfinanciering realiseren. Ben je op zoek naar een
financiering voor vastgoed?

Neem vandaag nog contact met ons op.

Menu