Toegang tot bedrijfsfinancieringen met Fin-Match

Al jaren lezen we in diverse media dat MKB-ondernemingen moeilijk aan financiering
kunnen komen. Dit zien we nu tijdens de Corona crisis nog steeds. Voor ons onbegrijpelijk
aangezien bedrijfsfinanciering juist de smeerolie van de economie is. Het Centraal Plan
Bureau (hierna: CPB) bracht in 2019 het rapport ‘MKB-bankfinanciering in Europees
perspectief’ uit. Hierin wordt bevestigd dat het Nederlandse MKB minder bankleningen
ontvangt dan elders in Europa. Waarom is dit precies en waarom blijft de toegang tot
financiering voor het MKB in Nederland een knelpunt?
In haar rapport noemt het CPB een aantal plausibele verklaringen. Er is wellicht de laatste
jaren ook minder behoefte bij bedrijven aan financiering geweest. Maar daarnaast speelt
ook de verwachting om afgewezen te worden een mogelijke rol. Ook zien we dat het
bankenlandschap vrij beperkt is in Nederland. Met enkel drie grootbanken ABN-AMRO, ING
en Rabobank is er weinig sprake van concurrentie. De marktmacht van banken wordt mede
daarom ook als een plausibele verklaring genoemd.

Nieuwe financiers
Nog altijd vormen bankleningen de grootste financieringsvorm van het MKB in Nederland.
Maar gelukkig groeien het aantal nieuwe en non-bancaire financiers. Met name Lease,
Factoring en Crowdfunding zijn de afgelopen jaar sterk gegroeid. Ook het stapelen van
financieringsvormen neemt in populariteit toe. Hierbij worden meerdere
financieringsvormen in de uiteindelijke financiering opgenomen (gestapeld). Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een combinatie van Crowdfunding en Bancair.

Toegang tot financiering
Hoe krijg je nu toegang tot bedrijfsfinanciering en zorg je voor de juiste financieringsmix?
Zelfs tijdens deze economische uitdagende omstandigheden. Fin-Match is opgericht met als
doel om ondernemers hun ambitie te laten realiseren met behulp van de meest passende
financieringsoplossing. Fin-Match neemt daarbij het proces volledig uit handen. Door ons
sterk en betrouwbaar netwerk van financiers kunnen wij op zoek gaan naar de beste en
meest passende financiering tegen de scherpste voorwaarden. Dit doen wij volledig
onafhankelijk en transparant. Al het behaalde voordeel komt direct ten gunste van de
ondernemer.

Fin-Match is gedreven om een positieve bijdragen te leveren aan de maatschappij onder
andere door ondernemers toegang tot de beste financiering te bieden. Middels een gratis
Quickscan kunnen wij de mogelijkheden en haalbaarheid van een bedrijfsfinanciering
onderzoeken en een advies uitbrengen. Wij gaan altijd voor persoonlijk contact en kiezen
voor een duurzame relatie met onze klanten.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vandaag nog contact met ons op.

Menu