Subsidies en overheidsgelden

Subsidies en overheidsgelden

Soms kun je niet voldoende zekerheid bieden of financiering ophalen. Gelukkig  zijn er regelingen of subsidies vanuit de overheid die daarbij kunnen helpen. Voorbeelden hiervan zijn de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), de Garantie Ondernemersfinanciering (GO), de Groeifaciliteit en overige (regionale) stimuleringsfondsen.

Wat zijn de verschillende vormen van overheidsfinanciering

Er zijn zowel op Europees, landelijk, provinciaal als regionaal niveau diverse overheidsfinancieringen en/of subsidiemogelijkheden. Deze subsidieregelingen zijn meestal gericht op de ondersteuning van start-ups, scale-up of bedrijven die zich bezighouden met innovatie, verduurzaming of andere maatschappelijke projecten.

Met een subsidie van de overheid kan je vaak als ondernemer starten of verder met ondernemen.

Enkele voorbeelden van overheidsgelden en subsidies zijn de Vroege Fase Financiering (VFF), Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), Garantie Ondernemersfinanciering (GO), Groeifaciliteit en overige (regionale) stimulering fondsen.

Fin-Match Onafhankelijk adviseur

Subsidies en overheidsgelden

Een eigen onderneming starten of je onderneming laten groeien? Heb je internationale ambities? De zoektocht naar de juiste financiering is vaak een moeizame weg. De Nederlandse overheid heeft veel verschillende vormen van subsidies en overheidsgelden beschikbaar gesteld die mogelijk van toepassing zijn op jouw onderneming.

Je dient echter wel te weten van het bestaan van deze financieringen van de overheid. Veel subsidiemogelijkheden zijn onvoldoende gekend en blijven daardoor onbenut.

Vertrouw daarom op Fin-Match. Wij zijn de financieringsspecialist van Nederland. Wij hebben jarenlange ervaringen in financieringsaanvragen. Wij zorgen voor de juiste overheidsfinanciering of subsidieregeling.

In sommige gevallen zijn er mogelijkheden om je financieringsbehoefte geheel of gedeeltelijk met een subsidie of overheidsgelden in te vullen. De overheid heeft namelijk tal van instrumenten beschikbaar voor ondernemers ten behoeve van een financiering.

Het komt voor dat je onderneming niet voldoende zekerheid kan bieden aan financiers om bijvoorbeeld de gewenste financiering te krijgen. Subsidies en regelingen van de overheid bieden dan wellicht net de steun die je zoekt.

Vroege fase financiering (VFF)

Deze regeling voor start-ups biedt co-financiering voor de periode van idee tot de start van productontwikkeling. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten. Tevens het identificeren van de geschikte markt. En daarnaast het ontwikkelen van de juiste licenties, ook wel intellectueel eigendom genoemd.

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Bij deze regeling staat de overheid borg voor een bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers zijn eerder geneigd een lening te geven indien de overheid voor een deel garant staat.

Deze borgstelling geeft financiers meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende zekerheden (zoals bijvoorbeeld onroerend goed of activa) aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende ondernemers mogen rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Sinds de uitbraak van het Corona virus in Nederland heeft de overheid de BMKB-C regeling in het leven geroepen. Deze regeling is bestemd voor ondernemers met inkomstenverlies door Corona.

Garantie Ondernemers financiering (GO)

De regeling helpt MKB-ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De regeling is bestemd voor leningen en garanties vanaf 1,5 miljoen euro. De financier kan een 50 procent staatsgarantie krijgen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang zodat bedrijven door kunnen blijven ondernemen.

Sinds de uitbraak van het Corona virus in Nederland heeft de overheid de GO-C regeling in het leven geroepen. Deze regeling is bestemd voor ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis niet eenvoudig meer een lening of garantie krijgen. Met de GO-C regeling wordt een staatsgarantie afgegeven voor 80 of 90 procent.

Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt ondernemers bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door middel van het verstrekken van garanties op achtergestelde leningen van banken. En tevens op aandelen van participatiemaatschappijen.

De financier ontvangt met de Groeifaciliteit 50 procent garantie op het risicodragend vermogen dat wordt verstrekt. Bij een verlies vergoedt de overheid 50 procent van dat verlies. Door de Groeifaciliteit is het risico voor de financier aanzienlijk lager.

De groeifaciliteit zou tot 1 juli 2020 beschikbaar worden gesteld en daarna zou Invest-NL in deze vorm van financiering gaan voorzien. Door de coronacrisis heeft het kabinet besloten om de groeifaciliteit met 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2021.

Overige (regionale) stimulering fondsen

Er zijn veel overige en regionale stimuleringsfondsen. Elke provincie heeft een regionale ontwikkeling maatschappij (ROM). Deze hebben als doelstelling de regionale en lokale economie te versterken.

Voordeel voor de ondernemer

Niet alle vormen van financieringen zijn geschikt voor iedere onderneming. Het kan daarom zeker in het voordeel van de ondernemer zijn om goed te onderzoeken of je in aanmerking komt voor een goedkopere vorm van financiering, welke door de overheid wordt aangeboden of ondersteund.

Wij als financieringsspecialisten zijn volledig op de hoogte van alle overheidsregelingen en subsidies. We begeleiden je door het hele proces en regelen de subsidie aanvragen eventueel in samenwerking met de financier.

Menu